Методичний кабінет є центром методичної роботи училища, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали з досвіду роботи педагогічних працівників, зразки планувальної та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів. Він є організуючим центром.

 

      Завдання:

 • надання допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їх науково-методичного рівня та педагогічної майстерності;

 • координація змісту форм і методів самоосвіти та колективної роботи педагогічних працівників щодо підвищення їх кваліфікації на вирішення актуальних проблем навчання і виховання;

 • пропаганда і впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, інноваційних технологій організація навчально-виховного процесу.

      Функції:

 • створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;

 • проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педагогічними працівниками;

 • надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам професійно-технічного навчального закладу у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

 • узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.       

    Робота методичного кабінету здійснюється під керівництвом методиста.

 

Діяльність

методичного кабінету передбачає:

 • організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів. шкіл передового досвіду, лекцій, курсів педагогічного і технічного мінімуму, індивідуальних і групових консультацій тощо);

 • організацію педагогічних читань і науково-практичних конференцій;

 • організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, пропагування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, техніки і технології;

 • ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для  підготовки до занять,  позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях;

 • випуск методичного вісника методичного кабінету.

   

 

Оцінка рівня інноваційного потенціалу педагогічного колективу

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ПЛАН

 

Календар методичної роботи

 

МЕТОДИЧНА КАРТА ПЕДПРАЦІВНИКА

 

Рекомендації щодо проведення уроку професійно-практичної підготовки

 

 

Методичні рекомендації до виконання курсових проектів з дисципліни «Основи розрахунку будівельних конструкцій»

 

Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з предмета «Основи розрахунку будівельних конструкцій»