Електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування

      Електрика є єдтнтм видом енергії для електрифікації та електромеханізації. За її допомогою здійснюється водопостачання, прибирання, створення мікроклімату у приміщеннях. Інтенсивно використовується електроенергія в електротепловому устаткуванні: засоби для обігріву підлог примішеннь, водонагрівачах, калориферах, холодильниках...

    Професія "Електромонтер" по предмету праці відноситься до типу - "людина-техніка"; за характером праці є професією виконавського класу.
      Кожна праця дисциплінує, але водночас вона і є найголовнішим надбанням життя. Дана професія передбачає підвищений ризик, бо з електроенергією не жартують, а також уважність, пильність, сприйняття багатьох речей на дотик, слух, зір. Тому під час роботи постійно потрібно координувати увагу, зосереджуватися, бути точним, мати хороший фізичний стан.

     Eлектромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування обслуговує силові і освітлювальні установки, здійснює перевірку, розбирання і складання схем керування електроустаткуванням, підключення до електросистеми цеху нового обладнання, його перевірку, регулярний нагляд за його роботою. Він виявляє вузли, де виникло замикання, здійснює вимкнення цих вузлів із мережі, розбирання, заміну, складання і вмикання установки.
         Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційної характеристики професії, електромонтери повинні:
        - раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
        - дотримуватися норм технологічного процесу;
        - не допускати браку у роботі;
      - знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
    - використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
      - мати професійну підготовку у обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;
      - знати та вміти застосовувати інформаційні технології.
       Дану професію можна здобути у Вищому професійному училищі №7 м.Калуша. Для навчання створені:

      - кабінет спецтехнології;

      - кабінет електротехніки;

      - три лабораторії;

      - майстерня з професійно-практичної підготовки.

       Майстерня обладнана необхідними кабінами-тренажерами, монтажними столами, електричним обладнанням, набори різних електричних інсрументів і приспосіблень.