Математика


Корисні джерела для підготовки до ЗНО

Лінійна функція

Розв'язування систем лінійних рівнянь

Теорема Вієта

Тригонометричні нерівності

Тригонометричні рівняння