Методична комісія
викладачів загально-професійної підготовки

Голова методичної комісії – Кульчицький В.М.

До складу комісії входять:
  1. Кульчицький В.М.
  2. Мицак М.П.
  3. Винник В.Й.
  4. Каралаш Н.В.
  5. Леник В.П.
  6. Хамідова Н.М.
  7. Фрицька Г.В.

Проблемне питання методичної комісії: "Ефективність інноваційних педагогічних технологій в загально-професійній підготовці учнів ПТНЗ".