Педагогічні читання з теми: «Педагогіка успіху, як важлива умова розвитку творчості учнів ПТНЗ»

На початку січня у ВПУ №7 м. Калуша проходили педагогічні читання з теми: «Педагогіка успіху, як важлива умова розвитку творчості учнів ПТНЗ». Вони включали розгляд таких питань: проблема успішності навчання і саморозвитку особистості на початку ХХІ століття, особистісно-орієнтоване навчання як провідний складник педагогічного процесу ВПУ№7 м. Калуша, компетенції майбутнього і інші.

Педагогічні працівники називали авторів концептуальної позиції педагогіки успіху. Серед них «школу радості» В. Сухомлинського, «школу життя» Ш. Амонашвілі. На думку виступаючих, механізми самовдосконалення особистості передбачають мотивацію, як основну передумову для формування особистості. Пора відмовитись від ярлика меншовартості і формувати успішну особистість.

Особливий інтерес викликав досвід досягнення успіху, як окремо взятої особистості, так і колективу.

Матеріали педагогічних читань передані для користування в методичний кабінет училища.