Учнівське самоврядування  — це не наглядова структура, а спосіб організації життя колективу.

Мета:

Ш- сприяння вихованню демократичної культури;

Ш- визначення свого місця в суспільстві;

Ш- зміцнення дисципліни і порядку, безумовне виконання Статуту училища;

Ш- виховання в учнів позитивних рис характеру: обов'язковості, чесності, організованості, щирості, колективізму;

Ш- розвиток лідерських та організаторських здібностей;

Ш- співпраця з адміністрацією училища.

Завдання:

Ш- вміти самостійно приймати відповідальні рішення;
Ш- вчитися успішно, працювати творчо;
Ш- брати участь у соціальних, культурних, природозахисних акціях;
Ш- набувати досвіду демократичної поведінки;

Ш- берегти своє здоровя. Пропагувати здоровий спосіб життя;

Ш- формувати особистість майбутнього кваліфікованого робітника, для якого характерні почуття господаря, високий рівень трудової активності, ініціативності і підприємливості.

 

Презентація учінівського самоврядування

 

Звернення до учнів