Учнівське самоврядування  це не наглядова структура, а спосіб організації життя колективу

Мета:

 • Шсприяння вихованню демократичної культури;

 • Швизначення свого місця в суспільстві;

 • Шзміцнення дисципліни і порядку, безумовне виконання Статуту училища;

 • Швиховання в учнів позитивних рис характеру: обов'язковості, чесності, організованості, щирості, колективізму;

 • Шрозвиток лідерських та організаторських здібностей;

 • Шспівпраця з адміністрацією училища.

Завдання:

 • Швміти самостійно приймати відповідальні рішення;
 • Швчитися успішно, працювати творчо;
 • Шбрати участь у соціальних, культурних, природозахисних акціях;
 • Шнабувати досвіду демократичної поведінки;
 • Шберегти своє здоровя. Пропагувати здоровий спосіб життя;

 • Шформувати особистість майбутнього кваліфікованого робітника, для якого характерні почуття господаря, високий рівень трудової активності, ініціативності і підприємливості.

 

Презентація учінівського самоврядування

 

Звернення до учнів

 

2017 рік


Учнівське самоврядування 2017-2018 навчальний рік