Навчально-практичний центр Śnieżka

2 листопада 2016 року Міністерством освіти і науки України та ТзОВ «Снєжка-Україна» уклали Меморандум про співробітництво з метою забезпечення високої якості професійної підготовки кадрів для будівництва у закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

Заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей і генеральний директор ТзОВ «Снєжка-Україна» урочисто підписують Меморандум про співробітництво між ТзОВ «Снєжка-Україна» та Міністерством освіти і науки України.

ВПУ №7 м. Калуша має багаторічний досвід підготовки кваліфікованих робітників для будівельної галузі і сформовану потужну матеріально-технічно базу.

Цьому сприяє тісна співпраця училища з виробниками новітніх матеріалів. Адже підприємства охоче діляться теоретичним та практичним досвідом щодо застосування сучасних матеріалів на практиці.

Співпраця ТзОВ «Снєжка-Україна» з Вищим професійним училищем №7 м. Калуша розпочалась ще з 2015 року, а в 2016 році було створено навчально-практичний центр Śnieżka.

Навчально-практичний центр Śnieżka є структурним підрозділом Вищого професійного училища №7 м. Калуша. Перші роки співпраці із сучасним виробником лакофарбової продукції підтвердили бажання виробника оновлювати і модернізувати навчально-виробничий процес шляхом використання в освітньому процесі новітніх матеріалів та технологій, створення навчальних посібників, методичних матеріалів. Це позитивно позначається на знаннях і професійних навиках учнів, які зможуть бути конкурентоспроможними на ринку праці.

В училищі працює високопрофесійний кадровий склад педагогічних працівників. Вони впроваджують сучасні методики професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій ТМ Śnieżka, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів. Це є гарантією відповідності кваліфікації випускників запитам сучасного ринку праці в будівельній галузі.

Напрями діяльності НПЦ:

• Співробітництво з виробничими підприємствами ТзОВ «Снєжка-Україна», організаціями, установами, навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, державними і громадськими організаціями, іншими зацікавленими органами щодо впровадження інноваційних підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.

• Реалізація завдань щодо впровадження у навчально-виробничий процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій ТМ Śnieżka, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів.

• Створення цілісної системи новітніх методик професійного навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших навчальних закладах і установах.

Функції НПЦ:

• Сприяння підвищенню якості професійної підготовки учнів, слухачів ВПУ №7, перепідготовка незайнятого населення, підвищення кваліфікації, стажування робітників підприємств із використанням технологічних і виробничих інновацій ТМ Śnieżka.

• Організація стажування майстрів виробничого навчання, викладачів професійно- теоретичної підготовки навчальних закладів на базі НПЦ.

• Формування пропозицій ТзОВ «Снєжка-Україна» щодо вдосконалення робочих навчальних програм із предметів професійно-теоретичної підготовки і виробничого навчання, спрямованих на вивчення та оволодіння слухачами новітніми матеріалами і технологіями ТМ Śnieżka.

• Організація та проведення для незайнятого населення і всіх зацікавлених осіб семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій на базі НПЦ Śnieżka та інших заходів з питань впровадження новітніх технологій і матеріалів ТМ Śnieżka у процес підготовки робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах, установах, організаціях.

• Надання тренінгових, маркетингових, інформаційних, виробничих послуг з метою вирішення поточних і програмних завдань, що стоять перед ВПУ №7.

• Надання навчальним закладам будівельного спрямування консультативної, інформаційної та посередницької допомоги з питань використання інноваційних матеріалів і технологій ТМ Śnieżka.

Організація та проведення майстер-класів, семінарів-практикумів, конференцій, засідань методичних секцій на базі НПЦ Śnieżka сприятиме реалізації інноваційної моделі забезпечення якісної практичноорієнтованої підготовки фахівців для будівництва.