Навчально-практичний центр Śnieżka

2 листопада 2016 року Міністерство освіти і науки України та ТзОВ «Снєжка-Україна» уклали Меморандум про співробітництво з метою забезпечення високої якості професійної підготовки кадрів для будівництва у закладах освіти, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України.

Фотографія підписання Меморандуму про співробітництво між ТзОВ «Снєжка-Україна» та Міністерством освіти і науки України

ВПУ №7 м. Калуша має багаторічний досвід підготовки кваліфікованих робітників для будівельної галузі і сформовану потужну матеріально-технічно базу.

Цьому сприяє тісна співпраця училища з виробниками новітніх матеріалів. Адже підприємства охоче діляться теоретичним та практичним досвідом щодо застосування сучасних матеріалів на практиці.

Співпраця ТзОВ «Снєжка-Україна» з Вищим професійним училищем №7 м. Калуша розпочалась ще з 2015 року, а в 2016 році було створено навчально-практичний центр Śnieżka.

Навчально-практичний центр Śnieżka є структурним підрозділом Вищого професійного училища №7 м. Калуша. Перші роки співпраці із сучасним виробником лакофарбової продукції підтвердили бажання виробника оновлювати і модернізувати навчально-виробничий процес шляхом використання в освітньому процесі новітніх матеріалів та технологій, створення навчальних посібників, методичних матеріалів. Це позитивно позначається на знаннях і професійних навиках учнів, які зможуть бути конкурентоспроможними на ринку праці.

В училищі працює високопрофесійний кадровий склад педагогічних працівників. Вони впроваджують сучасні методики професійного навчання із застосуванням новітніх педагогічних та виробничих технологій ТМ Śnieżka, техніки, обладнання, інструментів і матеріалів. Це є гарантією відповідності кваліфікації випускників запитам сучасного ринку праці в будівельній галузі.

Напрями діяльності НПЦ:

Функції НПЦ: