Нормативно-правові Документи


Статут училища
Наказ про затвердження Статуту
Наказ про продовження трудових відносин, додаткова угода
Акт прийому готовності
Витяги з державного реєстру про право власності
Освітня програма
Кадровий склад
Правила внутрішнього розпорядку
Стратегічний план розвитку
Правила внутрішнього розпорядку в учнівському гуртожитку
Відомості про гуртожитки, які перебувають на балансі
Положення
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Результати моніторингу якості освіти
Результати навчальної діяльності здобувачів фахової передвищої освіти
Бюджет, кошторис та фінансові звіти
Показники, звіти та обсяг виробничої діяльності
Наказ Міністерства освіти і науки України №419 від 30.05.2006 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах" (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки №731 від 05.08.2008, №1019 від 10.11.2008, №746 від 10.07.2015)