Нормативно-правові Документи


Статут училища
Освітня програма
Правила внутрішнього розпорядку
Положення про призначення та виплату стипендії
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Наказ Міністерства освіти і науки України №419 від 30.05.2006 "Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах" (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки №731 від 05.08.2008, №1019 від 10.11.2008, №746 від 10.07.2015)